Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Delifoodie obowiązujący od 09.10.2015 r.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sprzedawca
Sklep internetowysklep.delifoodie.com działający jest własnością Delifoodie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Indyjskiej 9, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000575876, NIP: 1132895402, REGON: 362514394, kapitał zakładowy: 5000 zł.
1.2. Regulamin
Realizacja sprzedaży przez Delifoodie odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.
1.3 Do korzystania z usług sklep.delifoodie.com niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
2. ZAKUPY w sklep.delifoodie.com
2.1. Działalność
Delisoodie Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać pod adresem internetowym sklep.delifoodie.com.
2.2. Obszar działania
Usługi oferowane przez Delifoodie dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
2.3. Kupujący
Z oferty Delifoodie mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
2.4. Informacje o produktach
2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych Delifoodie informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów lub od dystrybutorów. Delifoodie dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
2.5. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej sklep.delifoodie.com są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
2.6. Upusty, promocje i rabaty
2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez Delifoodie kuponu lub kodu rabatowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami..
2.6.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z Programami Oszczędnościowymi.
2.6.3 Delifoodie może oferować Klientom promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.
2.7. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty Delifoodie przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu sklep.delifoodie.com, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i dostawy.
2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca:
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania numeru zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.
2.9. Dostawa i koszty dostawy
2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. W zależności od deklarowanego miejsca dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców Delifoodie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Delifoodie.
2.9.2 Koszt dostawy może zależeć od wartości zamówienia i sposobu płatności.
2.10 Ograniczenie ilościowe:
2.10.1 Delifoodie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta.
3. ZAMÓWIENIE KLIENTA
3.1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej sklep.delifoodie.com. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka".
3.2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia
3.3. Prawo odstąpienia od umowy
3.3.1 Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Delifoodie w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy wysyłając pismo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub poczty elektronicznej na adresy korespondencyjne Delifoodie, tj. Delifoodie, ul. Goszczyńskiego 6, 02-616 Warszawa lum sklep@delifoodie.com. Pismo musi zawierać: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu i adres e-mail..
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3.4 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
3.5 Skutki odstąpienia od umowy
3.6 W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3.6.1 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej
3.7. Termin realizacji dostawy
3.7.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od wyboru formy płatności, rodzaju transportu wybranego przez klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.
3.8. Dni wolne
3.8.1 Delifoodie nie realizuje zamówień w niedziele, soboty oraz w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
3.8.2 Delifoodie zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
3.9. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
3.9.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:
3.9.1.1 przez dostawców Delifoodie Sp. z o.o.
3.9.1.2 przez firmę kurierską
3.9.1.2.1 w przypadku zamówień opłacanych z góry, Delifoodie pakuje zamówienia w dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu płatności oraz przekazuje je do firmy kurierskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3.9.1.2.2 w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze, Delifoodie pakuje i przekazuje zamówienia do firmy kurierskiej w ciągu dwóch dni roboczych po złożeniu zamówienia (od poniedziałku do piątku).
3.9.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Delifoodie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
3.10. Odmowa realizacji zamówienia
3.10.1 Delifoodie zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
3.10.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.
3.10.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Delifoodie za wymagające potwierdzenia.
3.10.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
3.10.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
3.11. Faktura
Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Delifoodie Sp. z o.o.do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
4. PŁATNOŚCI
4.1. Sposoby płatności
Klient Delifoodie dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
4.1.1 za zakupy realizowane przez dostawców Delifoodie: gotówką przy odbiorze płatność kartą online płatność przelewem online 4.1.2 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej: płatność kartą online płatność przelewem gotówką przy odbiorze
4.2. Delifoodie nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Delifoodie Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Delifoodie Sp. z o.o.
5. DOSTAWA
5.1. Dostawca
5.1.1 Dostawca Delifoodie:
5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.
5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
5.1.2 Dostawca firmy kurierskiej:
5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
5.1.2.2 Delifoodie nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
5.2. Nieobecność Klienta
5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę Delifoodie:
5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:
5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.
5.2.2.2 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Delifoodie.
5.2.2.3 Delifoodie nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
5.2.2.4 Delifoodie spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę.
5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.
6. REKLAMACJE I ZWROTY
6.1. Delifoodie Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Delifoodie Sp. zo.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Goszczyńskiego 6, 02-616 Warszawa, mailowo pod adres sklep@delifoodie.com. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6.2. Delifoodie Sp. z o.o. jako sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych towarów wolnych od wad. Delifoodie Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@delifoodie.com. Delifoodie Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży oraz w przypadku zgody klienta służą do wysyłania informacji o zmianach w ofercie sklepu. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz kasowania.
Składając zamówienie w sklep.delifoodie.com Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w badzie danych Delifoodie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
8. DELIFOODIE – ZASTRZEŻENIA PRAWNE
8.1. Wszelkie prawa do strony sklep.delifoodie.com, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Delifoodie Sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób strony w całości lub w części.
9. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY
9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy sklep.delifoodie.com.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Delifoodie Sp. z o.o. ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Delifoodie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .
10.2. Dostarczenie wiadomości email
Delifoodie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
10.3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Delifoodie Sp. z o.o. dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
10.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.
10.5. Zmiana regulaminu
Delifoodie Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie sklep.delifoodie.com.
10.6. Spory
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl